ارسال سفارشات در نیلی هاوس از طریق پست انجام می‌شود. ارسال هر سفارش، روز کاری بعد از ثبت سفارش انجام خواهد شد. هزینه ارسال و بسته‌بندی سفارشات برای همه‌ی نقاط ایران، به صورت ثابت ۴۵ هزار تومان خواهد بود. در صورتی که خرید شما بیش از ۷۰۰ هزار تومان باشد، آن سفارش به رایگان برای شما بسته‌بندی و ارسال خواهد شد.